ปัญหาโลกแตกตอบไปก็เท่านั้น

ปัญหาโลกแตกตอบไปก็เท่านั้น

(ที่มา ธรรมะนอกธรรมมาสน์ ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

พระมาลุงกยบุตร กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับ ปัญหาโลกแตก เช่น โลกเรานิรันดรหรือไม่ โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่ ชีวะ (วิญญาณ) กับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่าง สัตว์หลังจากตายแล้วยังคงอยู่หรือไม่คงอยู่ก็มิใช่ ไม่คงอยู่ก็มิใช่หรือ…

พระองค์ไม่ทรงตอบ เมื่อผู้ถามรุกว่า ถ้าไม่ตอบให้หายข้องใจ จะหนีไปนับถือลัทธิศาสนาอื่น

พระองค์ทรงยกอุปมาอุปไมยเล่าว่า สมมติว่านายคนหนึ่งถูกเขายิงลูกศรอาบยาพิษ ญาติพี่น้องหามไปหาหมอ หมอเตรียมจะถอนลูกศร และใส่ยาสมานแผลให้ นายคนนั้นยกมือห้ามว่า อย่าเพิ่งถอนลูกศรออก ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าใครยิงข้าพเจ้า ชื่อโคตรอะไร เกิดวรรณะไหน บ้านอยู่ที่ใด มันโกรธแค้นข้าพเจ้าด้วยเรื่องอะไร ลูกศรที่ยิงนี้มันได้มาจากไหน ทำเองหรือเขาซื้อมา ขนนกที่ติดปลายลูกศรนี้เป็นขนนกอะไร จนกว่าข้าพเจ้าจะรู้รายละเอียดทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงจะให้ถอนลูกศรนี้ออก

เมื่อทรงเล่าอย่างนี้แล้วจึงตรัสถามภิกษุชื่อ มาลุงกยบุตรว่า เธอคิดอย่างไร บุรุษนั้นฉลาดหรือโง่

มาลุงกยบุตรว่า โง่

ตรัสถามว่า โง่อย่างไร

มาลุงกยบุตรกราบทูลว่า ทำไมไม่ให้หมอถอนลูกศรรักษาแผลให้หายก่อน แล้วค่อยไปถามรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านั้นภายหลัง ถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจเสียชีวิตก่อนที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ ได้

พระพุทธอง์ตรัสว่า เช่นเดียวกันนั้นแล มีเรื่องราวมากมายในโลกนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ เพราะรู้ไปก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น คือไม่ทำให้กิเลสที่มีอยู่หมดไปได้ จงไม่จำเป็นต้องรู้ ควรรีบเร่งสนใจในสิ่งที่จำเป็นเฉพาะหน้ามากกว่า สิ่งที่จำเป็นเฉพาะหน้าที่พึงรู้และรีบกระทำคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกข์ให้หมดไปได้

 

Advertisements
This entry was posted in ความบันเทิง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s